LATER EDIT >> ANUNȚ CÂȘTIGĂTORI

 

GIVWAWAY ALERT!!

REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI CU PREMII
„GIVEAWAY GLASS AND CLASS – PREMIUM WINE TASTING”

Secțiunea 1. Organizator

1.1. Organizatorul campaniei publicitare de tip concurs cu premii „GIVEAWAY GLASS AND CLASS – PREMIUM WINE TASTING” organizat pe contul de Instagram The Mood este conceput şi administrat de către PERFECT MIXOLOGY SRL, având sediu social în Loc. Micești, Mun. Alba Iulia, Str. Dealului Nr. 11, Jud. Alba, România, CIF 40640416, înregistrată la Registrul Comerțului J01/521/2019, IBAN RO44BTRLRONCRT0508753001, deschis la Banca Transilvania, reprezentată legal prin George Balika.

Secțiunea 2. Locul de desfăşurare a concursului

2.1. Concursul „GIVEAWAY GLASS AND CLASS – PREMIUM WINE TASTING” este organizat şi se desfăşoară pe contul oficial de Instagram The Mood (https://www.instagram.com/themood.coffee/).

2.2. Concursul „GIVEAWAY GLASS AND CLASS – PREMIUM WINE TASTING” se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, pe website-ul oficial al organizatorului www.themood.ro și pe paginile oficiale de social media, respectiv Facebook https://www.facebook.com/themoodalba și Instagram https://www.instagram.com/themood.coffee/, conform legislaţiei aplicabile în România.

Secțiunea 3. Perioada de desfăşurare a concursului și desemnarea câștigătorului

3.1. Concursul „GIVEAWAY GLASS AND CLASS – PREMIUM WINE TASTING” se va desfășura în perioada 13.02.2023, ora 19:45 și 15.02.2023, ora 19:45. Câștigătorul va fi ales pe data de 16.02.2023, ora 10:00.

Secțiunea 4. Înscrierea în concurs

4.1. Pentru a participa la concurs „GIVEAWAY GLASS AND CLASS – PREMIUM WINE TASTING” participanţii – persoane fizice – trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • Să aibă vârsta de minim 18 ani împliniți la data desfășurării concursului
 • Să aibă domiciliul sau reședința în România, indiferent de sex sau religie
 • Să fie de acord cu publicarea numelui său și/sau a numelui de utilizator, în cazul în care este desemnat câștigător pe contul de Instagram https://www.instagram.com/themood.coffee/ și website-ul themood.ro
 • Să deţină un cont de utilizator activ și public pe Icom
 • Să dea FOLLOW la contul de Instagram themood.coffee
 • Să distribuie PUBLIC la Story pe Instagramul personal postarea concursului
 • Să posteze un comentariu la postarea de concurs, în care să răspundă la întrebare și să eticheteze („tag”) într-un comentariu pe Instagram la postarea de concurs 1 prieten.
 • Se permite mai multe comentarii la postare din partea aceluiași participant, cu condiția ca la fiecare comentariu să menționeze/ să eticheteze („tag”) alt prieten, care să dețină cont de Instagram real și valid.
 • Nu se vor lua în considerare comentariile care nu conțin menționări ale unor conturi reale și valide. De asemenea, nu vor fi considerate valide comentariile în care s-au menționat conturi ale unor persoane juridice/ branduri. Conturile trebuie să aparțină unor persoane fizice.
 • Doar comentariile postate până la data și ora indicate anterior, care conțin eticheta unui alt utilizator și care respectă cerința concursului și care nu cuprind mențiuni jignitoare/ ofensatoare pot fi validate drept participante la concurs și din acestea alese drept câștigătoare. Organizatorul îşi rezevă dreptul de a şterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violenţa, care conține un limbaj licențios sau discriminator sau care denotă apartenenţe politice etc.

4.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a ultizatorilor care nu respecta cerinţele concursului.

4.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a elimina de pe pagina intervenţiile şi utilizatorii care generează conversaţii neconforme referitoare la concurs, ignorând prevederile prezentului regulament sau având în mod repetat solicitări în afară prevederilor prezentuli regulament. Un participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament.

4.4. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la participant adevărate şi corecte. În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

4.5. Prin deciderea participării și îndeplinirii mecanismului de funcționare a concursului „GIVEAWAY GLASS AND CLASS – PREMIUM WINE TASTING” se înțelege că participantul a citit, a înțeles și este de acord în totalitate cu termenii și condițiile prezentate în prezentul Regulament oficial al campaniei cu premii „Giveaway Glass And Class – Premium Wine Tasting”.

Secțiunea 5. Dreptul de participare

5.1. Poate participa la concursul „GIVEAWAY GLASS AND CLASS – PREMIUM WINE TASTING” orice persoană fizică care are vârsta minimă de 18 ani împlinită la data desfășurării concursului și care este domiciliat sau rezident în România. De asemenea, câștigătorul trebuie să se găsească în România pentru a primi premiul.

5.2. Nu pot participa la concurs, chiar dacă îndeplinesc condițiile din prezentul Regulament, angajați sau colaboratorii Organizatorului sau ai sponsorilor, precum nici rudele de gradul I ai acestora.

5.3. Dreptul de participare la concursul „GIVEAWAY GLASS AND CLASS – PREMIUM WINE TASTING” este anulat pentru persoana fizică care furnizează date false, eronate sau necorespunzătoare și neconforme cu prezentul Regulament Oficial. În acest caz, persoana va fi descalificată, iar premiul nu i se va oferi, urmând să se organizeze o nouă atribuire a premiului, fără însă a depăși calendarul propus de desfășurare al campaniei, întrucât se depinde de anumite termene pentru a se putea beneficia de premiile oferite. În cazul în care nu se poate reorganiza o nouă extragere în timp util, premiile nu se vor mai acorda.

Secțiunea 6. Premiul

6.1. Premiul concursului „GIVEAWAY GLASS AND CLASS – PREMIUM WINE TASTING” se oferă după cum urmează și constă în:

 • Locul I: o invitație gratuită pentru o persoană la evenimentul „Glass & Class – Premium Wine Tasting”, organizat la The Mood (Alba Iulia, Piața Iuliu Maniu 26), pe 17 februarie 2023, ora 19:00.
  Câștigătorului nu i se oferă posibilitatea de a transmite invitația altei persoane dacă din anumite motive nu va putea beneficia de premiu. De asemenea, câștigătorului nu i va deconta costurile de transport până la locul desfășurării evenimentului.
 • Locul II: reducere de 50% aplicată la costul invitației la evenimentul „Glass & Class – Premium Wine Tasting”, organizat la The Mood (Alba Iulia, Piața Iuliu Maniu 26), pe 17 februarie 2023, ora 19:00. Costul invitației este în valoare de 190LEI, așadar premiul va consta în aplicarea unei reduceri de 50% la taxa de participare, adică valoarea de 95LEI.
  Câștigătorului nu i se oferă posibilitatea de a transmite reducerea aplicată altei persoane dacă din anumite motive nu va putea beneficia de premiu. De asemenea, câștigătorului nu i va deconta costurile de transport până la locul desfășurării evenimentului.

6.2. În cadrul concursului „GIVEAWAY GLASS AND CLASS – PREMIUM WINE TASTING”, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani. Dacă persoanele declarate câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor, conform indicaţiilor organizatorului în momentul afişării câştigătorilor în termen de maximum 24 de ore de la data afişării rezultatului concursului, premiile câştigate de persoanele în cauză vor fi anulate.

6.3. Valoarea totală a celor două premii este în valoare de 285LEI (două sute optzeci și cinci lei), inclusiv TVA. Valoarea premiului I este în valoare de 190LEI (o sută nouăzeci lei), inclusiv TVA, iar valoarea premiului al II-lea este în valoare de 95LEI (nouăzeci și cinci lei), inclusiv TVA.

Secțiunea 7. Desemnarea și notificarea câștigătorilor

7.1. Câștigătorii vor fi aleși prin tragere la sorți, folosindu-se un software online care va inventaria toate comentariile primite pe Instagram la postarea de concurs, în prezența Organizatorului.

7.2. Se va înregistra video ecranul device-ului pe care va rula software-ul prin care se va face extragerea și se va posta ulterior pe website-ul www.themood.ro pentru a putea fi urmărit public.

7.3. Extragerea se va face la data și ora menționate la Secțiunea 3.

7.4. Dacă persoanele desemnate câștigătoare nu vor răspunde în termen de 24h, Organizatorul își rezervă dreptul de a apela la rezerve (două rezerve pentru fiecare premiu) sau în cazul în care timpul nu va permite din motive care nu depind de Organizator, fiindcă participanții desemnați câștigători și rezervele nu se încadrează în timpul alocat răspunderii pentru revendicarea premiului și a putea beneficia de acesta, întrucât atribuirea premiilor se află în strânsă legătură cu data desfășurării evenimentului „Glass and Glass – Premium Wine Tasting”, din 17 februarie 2023, ora 19:00, pentru care se oferă premiile, nu se va desemna niciun câștigător și premiile vor rămânea neatribuite.

7.5. Cei 2 (doi) câștigători și rezervele lor (câte două pentru fiecare premiu) vor fi înștiințați în imediat după extragere, printr-un comentariu la postarea de concurs și un mesaj privat (dacă setările conturilor lor permite acest lucru), fiind rugați să ne trimită un mesaj în privat cu datele lor.

7.6. Odată cu primirea premiilor, Organizatorul este eliberat față de câștigători de orice obligație izvorâtă din temeiul prezentului Regulament Oficial.

Secțiunea 8. Politica de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal

8.1. Organizatorul oferă o atenție sporită prelucrării datelor cu caracter personal și protejării vieții private ale participanților la concursul „GIVEAWAY GLASS AND CLASS – PREMIUM WINE TASTING”, în acord cu Regulamentul Uniunii Europene nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului și a Legii nr. 129/2018, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

8.2. Participanții au responsabilitatea de a citi cu atenție sporită politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, prin care vă informăm asupra modului în care Organizatorul colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale participanților la concursul „GIVEAWAY GLASS AND CLASS – PREMIUM WINE TASTING”.

Secțiunea 9. Datele cu caracter personal prelucrate și Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal

9.1. Datele cu caracter personal ale participanților colectate și prelucrate de Organizator sunt cele disponibile în rubrica „Comentarii” aferentă materialului video în care este prezentat premiul concursului „GIVEAWAY GLASS AND CLASS – PREMIUM WINE TASTING” și pot consta în: numele aferente conturilor de Instagram (user name).

9.2. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal constă în îndeplinirea obligațiilor aferente organizării concursului „GIVEAWAY GLASS AND CLASS – PREMIUM WINE TASTING”. În acest sens, Organizatorul colectează datele cu caracter personal furnizate de participanți în rubrica „Comentarii” aferentă materialului video în care este prezentat premiul concursului „GIVEAWAY GLASS AND CLASS – PREMIUM WINE TASTING” în vederea extragerii unui câștigător prin intermediul unui program software.

9.3. Pentru transmiterea premiului și îndeplinirea obligațiilor legale, Organizatorul va solicita câștigătorului o serie de date cu caracter personal suplimentare, precum: numele și prenumele, adresa de e-mail, număr de telefon.

9.4. Prin participarea la concursul „GIVEAWAY GLASS AND CLASS – PREMIUM WINE TASTING” acceptă în mod necondiționat și explicit ca datele sale cu caracter personal, de identificare, să fie utilizate și stocate într-o bază de date, acestea putând fi folosite de Organizator și subcontractanții acestuia, în cadrul altor acțiuni asemănătoare ulterioare de marketing, pentru publicarea datelor în cazul acordării premiilor.

9.5. Participarea la concursul „GIVEAWAY GLASS AND CLASS – PREMIUM WINE TASTING” confirmă acceptarea necondiționată a fiecărui participant ca datele sale cu caracter personal să poată fi făcute public și folosite de organizator în scop publicitar, nelimitat teritorial și/sau temporal, precum și prin utilizarea oricărei modalități de promovare online/ afișaj stradal, etc.

9.6. Nesolicitarea în scris a participanților de a șterge datele cu caracter personal înseamnă că aceștia sunt de acord cu primirea oricărei informații sau mesaj de marketing ulterior.

9.7. Participanții își pot retrage oricând acordul pentru utilizarea și stocarea datelor lor cu caracter personal sau pentru primirea oricărei informații sau corespondență prin social media (Facebook, Instagram, Whatsapp), Newsletter, E-mail, SMS, apel telefonic, printr-o cerere întocmită în formă scrisă și trimisă la adresa Organizatorului sau transmisă prin e-mail.

Secțiuenea 10. Litigii

10.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concursul „GIVEAWAY GLASS AND CLASS – PREMIUM WINE TASTING” se vor rezolva pe cale amiabilă. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/ sau mobilă sau a reţelelor de Internet. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea. Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/ comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licenţios sau indecent. Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postari care lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere. Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acesta acţiune.

Secțiunea 11. Alte precizări

11.1 Participarea la concursul „GIVEAWAY GLASS AND CLASS – PREMIUM WINE TASTING” implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor prin mijloacele de comunicare de care dispune organizatorul, respectiv website-ul www.themood.ro, pagina oficială de Facebook https://www.facebook.com/themoodalba și contul oficial de Instagram https://www.instagram.com/themood.coffee/. Modificările/ forma modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online. Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile aplicabile în România. În cazul nerespectării prezentului regulament al concursului „GIVEAWAY GLASS AND CLASS – PREMIUM WINE TASTING”, premiile câştigate nu se vor acorda.

11.2. Pentru neclarități și informaţii referitoare la concursul „GIVEAWAY GLASS AND CLASS – PREMIUM WINE TASTING”, veți putea scrie organizatorului la adresa de e-mail: office@themood.ro.

MULT SUCCES TUTUROR!